معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب اختلالات رفتاری رایج در کودکان غلامعلی افروز

دانلود رایگان اختلالات رفتاری رایج در کودکان نوشته غلامعلی افروز سال 13 ترجمه حسن گلریز ردي‍ف‌:6700599ع‍ن‍وان‌:اختلالات رفتاری رایج در کودکانپ‍دي‍دآورن‍ده‌:غلامعلی افروزس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS( ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

دانلود رایگان ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS( نوشته ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌ سال ،۱۳۸۸ . ترجمه ردي‍ف‌:67004..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ترجمه و شرح گزیده المجانین المدثیه علی اکبرنورسیده- سیقمی

دانلود رایگان ترجمه و شرح گزیده المجانین المدثیه نوشته علی اکبرنورسیده- سیقمی سال 1388 ترجمه صفرزاده-ستوده-امینی-آشتیانی ردي‍ف‌:6700689ع‍ن‍وان‌:ترجمه و شر..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی

دانلود رایگان اندیشه اسلامی 2 نوشته آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6701129ع‍ن‍وان‌:اندیشه اسلامی 2پ‍دي‍دآورن‍ده‌:آیت الله جعفر..

ادامه مطلب

دانلود کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت مهندس امیر عرفانیان

دانلود رایگان استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت نوشته مهندس امیر عرفانیان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701199ع‍ن‍وان‌:استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رش..

ادامه مطلب

دانلود کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر

دانلود رایگان م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery نوشته ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر سال ،۱۳۹۰ . ترجمه هرمز همایون پور ردي‍ف‌:6700479ع‍ن‍وان‌:م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQueryپ‍دي‍دآورن‍ده..

ادامه مطلب

دانلود کتاب روشها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان

دانلود رایگان روشها و فنون تدریس نوشته منوچهر وکیلیان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700959ع‍ن‍وان‌: روشها و فنون تدریس پ‍دي‍دآورن‍ده‌: منوچهر وکیلیان س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن..

ادامه مطلب

دانلود کتاب حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نگار نباتی

دانلود رایگان حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نوشته نگار نباتی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700769ع‍ن‍وان‌:حمایت از اشخاص دارای معلولیت در..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 یحیی فوزی

دانلود رایگان تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 نوشته یحیی فوزی سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6701209ع‍ن‍وان‌:تحولات سیاسی –..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ الادب العربی 1 شوقی الضیف

دانلود رایگان تاریخ الادب العربی 1 نوشته شوقی الضیف سال 131431 ترجمه ردي‍ف‌:6700899ع‍ن‍وان‌: تاریخ الادب العربی 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌: شوقی الضیف س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13143..

ادامه مطلب