سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود کتاب اختلالات رفتاری رایج در کودکان غلامعلی افروز 0

دانلود کتاب اختلالات رفتاری رایج در کودکان غلامعلی افروز

دانلود رایگان اختلالات رفتاری رایج در کودکان نوشته غلامعلی افروز سال 13 ترجمه حسن گلریز ردي‍ف‌:6700599ع‍ن‍وان‌:اختلالات رفتاری رایج در کودکانپ‍دي‍دآورن‍ده‌:غلامعلی افروزس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:16188429ناشر:ارجمندمترجم:حسن گلریزتوضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 13 توسط غلامعلی...

دانلود کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS( ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌ 0

دانلود کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS( ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

دانلود رایگان ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS( نوشته ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌ سال ،۱۳۸۸ . ترجمه ردي‍ف‌:6700469ع‍ن‍وان‌:ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS(پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۸ .ن‍وع‌...

دانلود کتاب ترجمه و شرح گزیده المجانین المدثیه علی اکبرنورسیده- سیقمی 0

دانلود کتاب ترجمه و شرح گزیده المجانین المدثیه علی اکبرنورسیده- سیقمی

دانلود رایگان ترجمه و شرح گزیده المجانین المدثیه نوشته علی اکبرنورسیده- سیقمی سال 1388 ترجمه صفرزاده-ستوده-امینی-آشتیانی ردي‍ف‌:6700689ع‍ن‍وان‌:ترجمه و شرح گزیده المجانین المدثیهپ‍دي‍دآورن‍ده‌:علی اکبرنورسیده- سیقمیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:25926249ناشر:رسامترجم:صفرزاده-ستوده-امینی-آشتیانیتوضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1388...

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی 0

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی

دانلود رایگان اندیشه اسلامی 2 نوشته آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6701129ع‍ن‍وان‌:اندیشه اسلامی 2پ‍دي‍دآورن‍ده‌:آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:73533369ناشر:نشر معارف مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌...

دانلود کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت  مهندس امیر عرفانیان 0

دانلود کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت مهندس امیر عرفانیان

دانلود رایگان استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت نوشته مهندس امیر عرفانیان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701199ع‍ن‍وان‌:استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت پ‍دي‍دآورن‍ده‌:مهندس امیر عرفانیان س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌...

دانلود کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر 0

دانلود کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر

دانلود رایگان م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQuery نوشته ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍ر سال ،۱۳۹۰ . ترجمه هرمز همایون پور ردي‍ف‌:6700479ع‍ن‍وان‌:م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌jQueryپ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌، ب‍ی‍رس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۰ .ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:3204669ناشر:نشر معارفمترجم:هرمز همایون پورتوضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه ،۱۳۹۰ . توسط ب‍ی‍ب‍ول‍ت‌،...

دانلود کتاب  روشها و فنون تدریس   منوچهر وکیلیان 0

دانلود کتاب روشها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان

دانلود رایگان روشها و فنون تدریس نوشته منوچهر وکیلیان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700959ع‍ن‍وان‌: روشها و فنون تدریس پ‍دي‍دآورن‍ده‌: منوچهر وکیلیان س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:55139709ناشر: معهد الایرانی للغات مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه...

دانلود کتاب حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نگار نباتی 0

دانلود کتاب حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نگار نباتی

دانلود رایگان حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نوشته نگار نباتی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700769ع‍ن‍وان‌:حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشرپ‍دي‍دآورن‍ده‌:نگار نباتیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌...

دانلود کتاب تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 یحیی فوزی 0

دانلود کتاب تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 یحیی فوزی

دانلود رایگان تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1 نوشته یحیی فوزی سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6701209ع‍ن‍وان‌:تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران جلد 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌:یحیی فوزی س‍ال‌...

دانلود کتاب  تاریخ الادب العربی 1  شوقی الضیف 0

دانلود کتاب تاریخ الادب العربی 1 شوقی الضیف

دانلود رایگان تاریخ الادب العربی 1 نوشته شوقی الضیف سال 131431 ترجمه ردي‍ف‌:6700899ع‍ن‍وان‌: تاریخ الادب العربی 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌: شوقی الضیف س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:131431ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:48647829ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی مترجم:توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان