معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ام‍ی‍د، ب‍اوی‌

دانلود رایگان آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ نوشته ام‍ی‍د، ب‍اوی‌ سال ، ۱۳۹۱ ترجمه ردي‍ف‌:6700468ع‍ن‍وان‌:آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ام‍ی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ جنون میشل فوکو

دانلود رایگان تاریخ جنون نوشته میشل فوکو سال 1388 ترجمه احمد موثقی ردي‍ف‌:6700708ع‍ن‍وان‌:تاریخ جنونپ‍دي‍دآورن‍ده‌:میشل فوکوس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب گفتار در..

ادامه مطلب

دانلود کتاب خوش بینی آموخته شده : چگونه می توان ذهنیت و زندگی خود را تغییر داد مارتین ای . پی . سلیگمن

دانلود رایگان خوش بینی آموخته شده : چگونه می توان ذهنیت و زندگی خود را تغییر داد نوشته مارتین ای . پی . سلیگمن سال 1391 ترجمه فروزنده داورپناه و میترا م..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اصول ومفاهیم برنامه ریزی درسی کورش فتحی واجارگاه

دانلود رایگان اصول ومفاهیم برنامه ریزی درسی نوشته کورش فتحی واجارگاه سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700898ع‍ن‍وان‌: اصول ومفاهیم برنامه ریزی درسی پ‍دي‍دآورن..

ادامه مطلب

دانلود کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی محمد قنبر زاده

دانلود رایگان علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی نوشته محمد قنبر زاده سال 13 ترجمه ردي‍ف‌:6700638ع‍ن‍وان‌:علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیپ‍دي‍دآ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران جلد 1 مرتضی راوندی

دانلود رایگان تاریخ اجتماعی ایران جلد 1 نوشته مرتضی راوندی سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6701158ع‍ن‍وان‌: تاریخ اجتماعی ایران جلد 1 پ‍دي‍دآورن‍ده‌:مرتضی راوندی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387..

ادامه مطلب

دانلود کتاب نقد ادبی دکتر سیروس شمیسا

دانلود رایگان نقد ادبی نوشته دکتر سیروس شمیسا سال 1385 ترجمه ردي‍ف‌:6700778ع‍ن‍وان‌:نقد ادبیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر سیروس شمیساس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385ن‍وع‌ م‍درک‌..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اللفحات احمد الصافی النجفی

دانلود رایگان اللفحات نوشته احمد الصافی النجفی سال 131983 ترجمه ردي‍ف‌:6701178ع‍ن‍وان‌: اللفحات پ‍دي‍دآورن‍ده‌:احمد الصافی النجفی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:131983ن‍..

ادامه مطلب

دانلود کتاب عرفان عملی در اسلام رضا وحید و فرشته راجی

دانلود رایگان عرفان عملی در اسلام نوشته رضا وحید و فرشته راجی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701258ع‍ن‍وان‌:عرفان عملی در اسلام پ‍دي‍دآورن‍ده‌:رضا وحید و فرشته راجی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍در..

ادامه مطلب

دانلود کتاب النقد الادبی 1 جابر عصفور

دانلود رایگان النقد الادبی 1 نوشته جابر عصفور سال 131423 ترجمه ردي‍ف‌:6700938ع‍ن‍وان‌: النقد الادبی 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌: جابر عصفور س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:131423..

ادامه مطلب