معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار قاسم امیر افسران و سید ابوذر علوی

دانلود رایگان آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار نوشته قاسم امیر افسران و سید ابوذر علوی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700851ع‍ن‍وان‌: آیین دادرسی مدنی در ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها و ریشه های آن محمد رحیم عیوضی

دانلود رایگان انقلاب اسلامی زمینه ها و ریشه های آن نوشته محمد رحیم عیوضی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701071ع‍ن‍وان‌: انقلاب اسلامی زمینه ها و ریشه های آن پ‍دي..

ادامه مطلب

دانلود کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( م‍دل‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌) رض‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌

دانلود رایگان س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( م‍دل‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌) نوشته رض‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌ سال ،۱۳۸۸ . ترجمه محمد جعفر پوینده ردي‍ف‌:6700551ع‍ن‍وان‌:س‍ی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب واژگان مکتب فرانکفورد ایوکوسه و استفن آبه

دانلود رایگان واژگان مکتب فرانکفورد نوشته ایوکوسه و استفن آبه سال 1385 ترجمه افشین جهاندیده ردي‍ف‌:6700891ع‍ن‍وان‌: واژگان مکتب فرانکفورد پ‍دي‍دآو..

ادامه مطلب

دانلود کتاب چپ در ایران به روایت اسناد ساواک عنکبوت سرخ

دانلود رایگان چپ در ایران به روایت اسناد ساواک عنکبوت سرخ نوشته سال 1378 ترجمه ردي‍ف‌:6700911ع‍ن‍وان‌: چپ در ایران به روایت اسناد ساواک عنکبوت سرخ پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:137..

ادامه مطلب

دانلود کتاب فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران دکتر احمد نقیب زاده

دانلود رایگان فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران نوشته دکتر احمد نقیب زاده سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700741ع‍ن‍وان‌:فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی الهه کولایی

دانلود رایگان سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی نوشته الهه کولایی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701081ع‍ن‍وان‌: سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: الهه کولایی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:138..

ادامه مطلب

دانلود کتاب دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران مجری طرح دکتر ابراهیم موسی زاده

دانلود رایگان دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران نوشته مجری طرح دکتر ابراهیم موسی زاده سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700971ع‍ن‍وان‌: دادرسی اساسی در جمهوری..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سقوط تعهدات مهدی شهیدی

دانلود رایگان سقوط تعهدات نوشته مهدی شهیدی سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700901ع‍ن‍وان‌: سقوط تعهدات پ‍دي‍دآورن‍ده‌: مهدی شهیدی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌..

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزش نحو عربی 2 : منصوبات عبدالهادی فقهی زاده

دانلود رایگان آموزش نحو عربی 2 : منصوبات نوشته عبدالهادی فقهی زاده سال 1392 ترجمه ردي‍ف‌:6701241ع‍ن‍وان‌:آموزش نحو عربی 2 : منصوبات پ‍دي‍دآورن‍ده‌:عبدالهادی فقهی زاده س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1392ن‍وع‌ م‍..

ادامه مطلب