معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب جامعه شناسی پزشکی دیوید آرمسترانگ

دانلود رایگان جامعه شناسی پزشکی نوشته دیوید آرمسترانگ سال 1387 ترجمه محمد توکل ردي‍ف‌:6700826ع‍ن‍وان‌:جامعه شناسی پزشکی پ‍دي‍دآورن‍ده‌:دیوید آرمسترانگس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های ع..

ادامه مطلب

دانلود کتاب صورت بندهای فرهنگی جامعه مدرن رابرت باکاک

دانلود رایگان صورت بندهای فرهنگی جامعه مدرن نوشته رابرت باکاک سال 1386 ترجمه علی حسینی خواه ردي‍ف‌:6700666ع‍ن‍وان‌:صورت بندهای فرهنگی جامعه مدرنپ‍دي‍دآورن..

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامعه شناسی سازمانها – رویکرد شناختی به سازمان… آرین قلی پور

دانلود رایگان جامعه شناسی سازمانها – رویکرد شناختی به سازمان… نوشته آرین قلی پور سال 1380 ترجمه ردي‍ف‌:6700706ع‍ن‍وان‌:جامعه شناسی سازمان..

ادامه مطلب

دانلود کتاب گفت و شنود عربی دکتر سعید شیبانی

دانلود رایگان گفت و شنود عربی نوشته دکتر سعید شیبانی سال 1384 ترجمه ردي‍ف‌:6701236ع‍ن‍وان‌:گفت و شنود عربی پ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر سعید شیبانی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1384ن‍وع‌ م‍..

ادامه مطلب

دانلود کتاب دوره آثار فلوطین تاسوعات

دانلود رایگان دوره آثار فلوطین نوشته تاسوعات سال 1366 ترجمه ردي‍ف‌:6700736ع‍ن‍وان‌:دوره آثار فلوطینپ‍دي‍دآورن‍ده‌:تاسوعاتس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1366ن‍وع‌ م‍درک‌:کت..

ادامه مطلب

دانلود کتاب حل تمرینات مبادی العربیه جلد 4 نحو طیبه سادات حسینی

دانلود رایگان حل تمرینات مبادی العربیه جلد 4 نحو نوشته طیبه سادات حسینی سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6701156ع‍ن‍وان‌:حل تمرینات مبادی العربیه جلد 4 نحو پ‍دي‍د..

ادامه مطلب

دانلود کتاب فی نظریه الروایه عبدالملک مرتاض

دانلود رایگان فی نظریه الروایه نوشته عبدالملک مرتاض سال 131998 ترجمه ردي‍ف‌:6700976ع‍ن‍وان‌: فی نظریه الروایه پ‍دي‍دآورن‍ده‌: عبدالملک مرتاض س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:131998..

ادامه مطلب

دانلود کتاب رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسایل اجتماعی ارل رابینگتن و مارتین واینبرگ

دانلود رایگان رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسایل اجتماعی نوشته ارل رابینگتن و مارتین واینبرگ سال 1382 ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی ردي‍ف‌:6701166ع‍ن‍وان‌:ر..

ادامه مطلب

دانلود کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ :م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اطلاع‍ات‌ رادی‍ن‍گ‌ ، آل‍ن‌

دانلود رایگان م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ :م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اطلاع‍ات‌ نوشته رادی‍ن‍گ‌ ، آل‍ن‌ سال ،۱۳۸۸ . ترجمه محمود محتد ردي‍ف‌:6700556ع‍ن‍وان‌:م..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ب‍ا ت‍و ش‍روع‌ م‍ی‌ش‍ود س‍ک‍م‍ن‌ ، م‍وم‍ی‍ن‌

دانلود رایگان ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ب‍ا ت‍و ش‍روع‌ م‍ی‌ش‍ود نوشته س‍ک‍م‍ن‌ ، م‍وم‍ی‍ن‌ سال ،۱۳۹۱ . ترجمه ردي‍ف‌:6700516ع‍ن‍وان‌:ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ب‍ا ت‍و ش‍روع‌ م‍ی‌ش‍ودپ‍دي‍دآ..

ادامه مطلب