سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: کتاب های خاص

دانلود کتاب  جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها   کوزر و … 0

دانلود کتاب جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها کوزر و …

دانلود رایگان جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها نوشته کوزر و … سال 1389 ترجمه جواد افشار کهن ردي‍ف‌:6700865ع‍ن‍وان‌: جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها پ‍دي‍دآورن‍ده‌: کوزر و...

دانلود کتاب مردم شناسی جنسیت امدایان نرسیان 0

دانلود کتاب مردم شناسی جنسیت امدایان نرسیان

دانلود رایگان مردم شناسی جنسیت نوشته امدایان نرسیان سال 1383 ترجمه سید هاشم آقاجری ردي‍ف‌:6700605ع‍ن‍وان‌:مردم شناسی جنسیتپ‍دي‍دآورن‍ده‌:امدایان نرسیانس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:16837617ناشر:سرای عدالتمترجم:سید هاشم آقاجریتوضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1383 توسط...

دانلود کتاب سیاستگذاری عمومی ایران کیومرث اشتریان 0

دانلود کتاب سیاستگذاری عمومی ایران کیومرث اشتریان

دانلود رایگان سیاستگذاری عمومی ایران نوشته کیومرث اشتریان سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6700635ع‍ن‍وان‌:سیاستگذاری عمومی ایرانپ‍دي‍دآورن‍ده‌:کیومرث اشتریانس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:20083557ناشر:شهر دانش مترجم:توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1386 توسط کیومرث اشتریانکتاب های مرتبط:سرانجام...

دانلود کتاب  رفتار و روابط در سازمان و مدیریت   سید محمد میر کمالی 0

دانلود کتاب رفتار و روابط در سازمان و مدیریت سید محمد میر کمالی

دانلود رایگان رفتار و روابط در سازمان و مدیریت نوشته سید محمد میر کمالی سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6701025ع‍ن‍وان‌: رفتار و روابط در سازمان و مدیریت پ‍دي‍دآورن‍ده‌: سید محمد میر کمالی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های...

دانلود کتاب ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌ 0

دانلود کتاب ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌

دانلود رایگان ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ نوشته پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌ سال ، ۱۳۹۰ . ترجمه عباس مخبر ردي‍ف‌:6700545ع‍ن‍وان‌:ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:، ۱۳۹۰ .ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:10345737ناشر:آگاهمترجم:عباس مخبرتوضیحات: ليست کتاب های...

دانلود کتاب نام كتاب نويسنده 0

دانلود کتاب نام كتاب نويسنده

دانلود رایگان نام كتاب نوشته نويسنده سال 13سال نشر ترجمه مترجم ردي‍ف‌:6700885ع‍ن‍وان‌:نام كتابپ‍دي‍دآورن‍ده‌:نويسندهس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13سال نشرن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:47133057ناشر: قصیده سرا مترجم:مترجمتوضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 13سال نشر توسط نويسندهکتاب های مرتبط:خانواده...

دانلود کتاب  کشاکش آرا در جامعه شناسی   استیون سیدمن 0

دانلود کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی استیون سیدمن

دانلود رایگان کشاکش آرا در جامعه شناسی نوشته استیون سیدمن سال 1390 ترجمه هادی جلیلی ردي‍ف‌:6700845ع‍ن‍وان‌: کشاکش آرا در جامعه شناسی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: استیون سیدمن س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:42805137ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی مترجم:...

دانلود کتاب ن‍وح‌ (ع‌) 0

دانلود کتاب ن‍وح‌ (ع‌)

دانلود رایگان ن‍وح‌ (ع‌) نوشته سال 1384 ترجمه محمد مهدی لبیبی ردي‍ف‌:6700575ع‍ن‍وان‌:ن‍وح‌ (ع‌)پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1384ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:13591677ناشر:جامعه شناسان مترجم:محمد مهدی لبیبیتوضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1384 توسط کتاب های مرتبط:برنامه توسعه...

دانلود کتاب مبانی نظریه و عملی پژوهش در علوم انسانی علی دلاور 0

دانلود کتاب مبانی نظریه و عملی پژوهش در علوم انسانی علی دلاور

دانلود رایگان مبانی نظریه و عملی پژوهش در علوم انسانی نوشته علی دلاور سال 1374 ترجمه غلامحسین زیرک زاده ردي‍ف‌:6700655ع‍ن‍وان‌:مبانی نظریه و عملی پژوهش در علوم انسانیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:علی دلاورس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1374ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:22247517ناشر:میترامترجم:غلامحسین زیرک...

دانلود کتاب  ترجمه و تحلیل دیوان متنبی جزء اول از شرح برقوقی   دکتر علیرضا منوچهریان 0

دانلود کتاب ترجمه و تحلیل دیوان متنبی جزء اول از شرح برقوقی دکتر علیرضا منوچهریان

دانلود رایگان ترجمه و تحلیل دیوان متنبی جزء اول از شرح برقوقی نوشته دکتر علیرضا منوچهریان سال 1381 ترجمه ردي‍ف‌:6701005ع‍ن‍وان‌: ترجمه و تحلیل دیوان متنبی جزء اول از شرح برقوقی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: دکتر علیرضا منوچهریان...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ