سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: کتاب های خاص

دانلود کتاب ارغنون 14 0

دانلود کتاب ارغنون 14

دانلود رایگان ارغنون 14 نوشته سال 1377 ترجمه ردي‍ف‌:6700965ع‍ن‍وان‌: ارغنون 14 پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1377ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:55788897ناشر: موسسه مهر مترجم:توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1377 توسط کتاب های مرتبط:گزارش بررسي اگاهي و...

دانلود کتاب تسلای فلسفه آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس 0

دانلود کتاب تسلای فلسفه آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس

دانلود رایگان تسلای فلسفه نوشته آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس سال 1385 ترجمه سایه میثمی ردي‍ف‌:6701195ع‍ن‍وان‌:تسلای فلسفه پ‍دي‍دآورن‍ده‌:آنلیسیوس ماینلیوس سورنیوس بونتیوس س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:80674437ناشر:نگاه معاصر مترجم:سایه میثمی توضیحات: ليست کتاب های خاص...

دانلود کتاب معلولیتها 0

دانلود کتاب معلولیتها

دانلود رایگان معلولیتها نوشته سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700695ع‍ن‍وان‌:معلولیتهاپ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:26575437ناشر:نشر علمیمترجم:توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1388 توسط کتاب های مرتبط:جدول ترکيبات مواد غذايي نوشته و بهسازي کيفيت آموزش ابتدايي...

دانلود کتاب تکنو پولی  نیل پستمن 0

دانلود کتاب تکنو پولی نیل پستمن

دانلود رایگان تکنو پولی نوشته نیل پستمن سال 1386 ترجمه دکتر صادق طباطبایی ردي‍ف‌:6701015ع‍ن‍وان‌: تکنو پولی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: نیل پستمن س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:61198797ناشر:زوار مترجم: دکتر صادق طباطبایی توضیحات: ليست کتاب های خاص...

دانلود کتاب سیاست جنایی ریسک مدار امیر پاک نهاد 0

دانلود کتاب سیاست جنایی ریسک مدار امیر پاک نهاد

دانلود رایگان سیاست جنایی ریسک مدار نوشته امیر پاک نهاد سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6701245ع‍ن‍وان‌:سیاست جنایی ریسک مدار پ‍دي‍دآورن‍ده‌:امیر پاک نهاد س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:86084337ناشر:میزان مترجم:توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1388...

دانلود کتاب تاریخ فلسفه جلد 2 فردریک کاپلستون 0

دانلود کتاب تاریخ فلسفه جلد 2 فردریک کاپلستون

دانلود رایگان تاریخ فلسفه جلد 2 نوشته فردریک کاپلستون سال 1387 ترجمه ابراهیم دادجو ردي‍ف‌:6700995ع‍ن‍وان‌: تاریخ فلسفه جلد 2پ‍دي‍دآورن‍ده‌: فردریک کاپلستون س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:59034837ناشر:سمت مترجم: ابراهیم دادجو توضیحات: ليست کتاب های...

دانلود کتاب جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها  کوزر و … 0

دانلود کتاب جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها کوزر و …

دانلود رایگان جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها نوشته کوزر و … سال 1389 ترجمه جواد افشار کهن ردي‍ف‌:6700865ع‍ن‍وان‌: جامعه شناسی معرفت سیر تاریخی نظریات و چشم اندازها پ‍دي‍دآورن‍ده‌: کوزر و...

دانلود کتاب مردم شناسی جنسیت امدایان نرسیان 0

دانلود کتاب مردم شناسی جنسیت امدایان نرسیان

دانلود رایگان مردم شناسی جنسیت نوشته امدایان نرسیان سال 1383 ترجمه سید هاشم آقاجری ردي‍ف‌:6700605ع‍ن‍وان‌:مردم شناسی جنسیتپ‍دي‍دآورن‍ده‌:امدایان نرسیانس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:16837617ناشر:سرای عدالتمترجم:سید هاشم آقاجریتوضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1383 توسط...

دانلود کتاب سیاستگذاری عمومی ایران کیومرث اشتریان 0

دانلود کتاب سیاستگذاری عمومی ایران کیومرث اشتریان

دانلود رایگان سیاستگذاری عمومی ایران نوشته کیومرث اشتریان سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6700635ع‍ن‍وان‌:سیاستگذاری عمومی ایرانپ‍دي‍دآورن‍ده‌:کیومرث اشتریانس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:20083557ناشر:شهر دانش مترجم:توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1386 توسط کیومرث اشتریانکتاب های مرتبط:سرانجام...

دانلود کتاب رفتار و روابط در سازمان و مدیریت  سید محمد میر کمالی 0

دانلود کتاب رفتار و روابط در سازمان و مدیریت سید محمد میر کمالی

دانلود رایگان رفتار و روابط در سازمان و مدیریت نوشته سید محمد میر کمالی سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6701025ع‍ن‍وان‌: رفتار و روابط در سازمان و مدیریت پ‍دي‍دآورن‍ده‌: سید محمد میر کمالی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان