سایت انتخاب اسم

دسته: کتاب علمی

دانلود کتاب امیل یا آموزش و پرورش ژان ژاک روسو 0

دانلود کتاب امیل یا آموزش و پرورش ژان ژاک روسو

دانلود رایگان امیل یا آموزش و پرورش نوشته ژان ژاک روسو سال 1328 ترجمه غلامحسین زیرک زاده ردي‍ف‌:6700780ع‍ن‍وان‌:امیل یا آموزش و پرورشپ‍دي‍دآورن‍ده‌:ژان ژاک روسوس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1328ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:35772267ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی مترجم:غلامحسین زیرک زادهتوضیحات:...

دانلود کتاب  مفاهیم و نظریه های فرهنگی   سید رضا صالحی امیری 0

دانلود کتاب مفاهیم و نظریه های فرهنگی سید رضا صالحی امیری

دانلود رایگان مفاهیم و نظریه های فرهنگی نوشته سید رضا صالحی امیری سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700880ع‍ن‍وان‌: مفاهیم و نظریه های فرهنگی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: سید رضا صالحی امیری س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:46592067ناشر: سمت مترجم:توضیحات: ليست...

دانلود کتاب م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د 0

دانلود کتاب م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

دانلود رایگان م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ نوشته م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د سال 1391 ترجمه محمود محتد ردي‍ف‌:6700540ع‍ن‍وان‌:م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:9804747ناشر:پیوند مهرمترجم:محمود محتدتوضیحات: ليست کتاب علمی در نمایشگاه 1391 توسط...

دانلود کتاب راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک  پاتریک ج بیلو و … 0

دانلود کتاب راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک پاتریک ج بیلو و …

دانلود رایگان راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک نوشته پاتریک ج بیلو و … سال 1383 ترجمه منصور شریفی کلویی ردي‍ف‌:6701140ع‍ن‍وان‌:راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک پ‍دي‍دآورن‍ده‌:پاتریک ج بیلو و …س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:74723547ناشر:هوای تازه...

دانلود کتاب  راهنمای آسان تحلیل عاملی   پل کلاین 0

دانلود کتاب راهنمای آسان تحلیل عاملی پل کلاین

دانلود رایگان راهنمای آسان تحلیل عاملی نوشته پل کلاین سال 1380 ترجمه جلیل صدر السادات و اصغر مینایی ردي‍ف‌:6700840ع‍ن‍وان‌: راهنمای آسان تحلیل عاملی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: پل کلاین س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1380ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:42264147ناشر: نشر روان مترجم:...

دانلود کتاب  جامعه شناسی صلح   گاستون بوتول 0

دانلود کتاب جامعه شناسی صلح گاستون بوتول

دانلود رایگان جامعه شناسی صلح نوشته گاستون بوتول سال 1388 ترجمه هوشنگ فرخجسته ردي‍ف‌:6700980ع‍ن‍وان‌: جامعه شناسی صلح پ‍دي‍دآورن‍ده‌: گاستون بوتول س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:57411867ناشر:نی مترجم: هوشنگ فرخجسته توضیحات: ليست کتاب علمی در نمایشگاه...

دانلود کتاب ح‍اف‍ظ ه‍ف‍ت‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ، اک‍ب‍ر 0

دانلود کتاب ح‍اف‍ظ ه‍ف‍ت‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ، اک‍ب‍ر

دانلود رایگان ح‍اف‍ظ ه‍ف‍ت‌ نوشته ص‍ح‍رای‍ی‌ ، اک‍ب‍ر سال ،۱۳۸۹ . ترجمه ردي‍ف‌:6700520ع‍ن‍وان‌:ح‍اف‍ظ ه‍ف‍ت‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ص‍ح‍رای‍ی‌ ، اک‍ب‍رس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۹ .ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:7640787ناشر:خرسندیمترجم:توضیحات: ليست کتاب علمی در نمایشگاه ،۱۳۸۹ . توسط ص‍ح‍رای‍ی‌ ، اک‍ب‍رکتاب های مرتبط:کتاب...

دانلود کتاب ایوان مدائن دکتر سید امیر محمود انوار 0

دانلود کتاب ایوان مدائن دکتر سید امیر محمود انوار

دانلود رایگان ایوان مدائن نوشته دکتر سید امیر محمود انوار سال 1386 ترجمه ابراهیم یونسی ردي‍ف‌:6700650ع‍ن‍وان‌:ایوان مدائنپ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر سید امیر محمود انوارس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:21706527ناشر:حوزه علیمه قممترجم:ابراهیم یونسیتوضیحات: ليست کتاب علمی در نمایشگاه 1386...

دانلود کتاب  اخلاقیات مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده 3 تا 7 هجری   شارل -هانری دو فو شه کور 0

دانلود کتاب اخلاقیات مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده 3 تا 7 هجری شارل -هانری دو فو شه کور

دانلود رایگان اخلاقیات مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده 3 تا 7 هجری نوشته شارل -هانری دو فو شه کور سال 1377 ترجمه محمد علی امیر معزی و عبدالمحمد روح بخشان ردي‍ف‌:6700870ع‍ن‍وان‌: اخلاقیات...

دانلود کتاب خود آموز و راهنمای حقوق بین الملل عمومی امیر ساعدوکیل 0

دانلود کتاب خود آموز و راهنمای حقوق بین الملل عمومی امیر ساعدوکیل

دانلود رایگان خود آموز و راهنمای حقوق بین الملل عمومی نوشته امیر ساعدوکیل سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6700710ع‍ن‍وان‌:خود آموز و راهنمای حقوق بین الملل عمومیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:امیر ساعدوکیلس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:28198407ناشر: نشر کویر مترجم:توضیحات: ليست کتاب...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست