سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: کتاب دانشگاهی

دانلود کتاب زیست شناسی عمومی دکتر حسن زارع 0

دانلود کتاب زیست شناسی عمومی دکتر حسن زارع

دانلود رایگان زیست شناسی عمومی نوشته دکتر حسن زارع سال 1379 ترجمه ردي‍ف‌:6700614ع‍ن‍وان‌:زیست شناسی عمومیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر حسن زارعس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1379ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:17811399ناشر:دانشگاه شیرازمترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1379 توسط دکتر حسن زارعکتاب های مرتبط:برنامه...

دانلود کتاب نصوص تفسیریه للقرآن الکریم دکتر صدقی- دکتر پروینی 0

دانلود کتاب نصوص تفسیریه للقرآن الکریم دکتر صدقی- دکتر پروینی

دانلود رایگان نصوص تفسیریه للقرآن الکریم نوشته دکتر صدقی- دکتر پروینی سال 1381 ترجمه ردي‍ف‌:6700794ع‍ن‍وان‌:نصوص تفسیریه للقرآن الکریمپ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر صدقی- دکتر پروینیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1381ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:37287039ناشر: رخداد نو مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1381...

دانلود کتاب شیکاکو  علاِ الاسوانی 0

دانلود کتاب شیکاکو علاِ الاسوانی

دانلود رایگان شیکاکو نوشته علاِ الاسوانی سال 132007 ترجمه ردي‍ف‌:6700844ع‍ن‍وان‌: شیکاکو پ‍دي‍دآورن‍ده‌: علاِ الاسوانی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:132007ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:42696939ناشر: دفتر نشر معارف مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 132007 توسط علاِ الاسوانی کتاب های...

دانلود کتاب دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر  ماهیار آذر و سیما نوحی 0

دانلود کتاب دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر ماهیار آذر و سیما نوحی

دانلود رایگان دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر نوشته ماهیار آذر و سیما نوحی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701094ع‍ن‍وان‌: دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر پ‍دي‍دآورن‍ده‌: ماهیار آذر و سیما نوحی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌...

دانلود کتاب گلبرگ زندگی  حسین دهنوی 0

دانلود کتاب گلبرگ زندگی حسین دهنوی

دانلود رایگان گلبرگ زندگی نوشته حسین دهنوی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700874ع‍ن‍وان‌: گلبرگ زندگی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: حسین دهنوی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:45942879ناشر: اخلاص مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1389 توسط حسین دهنوی کتاب های...

دانلود کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در Matlab&Simulink ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍ر 0

دانلود کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در Matlab&Simulink ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍ر

دانلود رایگان م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در Matlab&Simulink نوشته ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍ر سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6700474ع‍ن‍وان‌:م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در Matlab&Simulinkپ‍دي‍دآورن‍ده‌:ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍رس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:2663679ناشر:مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1391 توسط ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍رکتاب های...

دانلود کتاب صدی الحیات المرحله التمهیدیه 3 سید عدنان اشکوری و … 0

دانلود کتاب صدی الحیات المرحله التمهیدیه 3 سید عدنان اشکوری و …

دانلود رایگان صدی الحیات المرحله التمهیدیه 3 نوشته سید عدنان اشکوری و … سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701064ع‍ن‍وان‌: صدی الحیات المرحله التمهیدیه 3پ‍دي‍دآورن‍ده‌: سید عدنان اشکوری و …س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:66500499ناشر:دانش پرور مترجم:توضیحات: ليست...

دانلود کتاب آزمونهای طبقه بندی شده نظریه های جامعه شناسی دکتر عباس وریج کاظمی 0

دانلود کتاب آزمونهای طبقه بندی شده نظریه های جامعه شناسی دکتر عباس وریج کاظمی

دانلود رایگان آزمونهای طبقه بندی شده نظریه های جامعه شناسی نوشته دکتر عباس وریج کاظمی سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700704ع‍ن‍وان‌:آزمونهای طبقه بندی شده نظریه های جامعه شناسیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر عباس وریج کاظمیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:27549219ناشر: نشر...

دانلود کتاب نظریه های متاخر جامعه شناسی حمیدرضا جلائی پور و جمال محمدی 0

دانلود کتاب نظریه های متاخر جامعه شناسی حمیدرضا جلائی پور و جمال محمدی

دانلود رایگان نظریه های متاخر جامعه شناسی نوشته حمیدرضا جلائی پور و جمال محمدی سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6701124ع‍ن‍وان‌:نظریه های متاخر جامعه شناسی پ‍دي‍دآورن‍ده‌:حمیدرضا جلائی پور و جمال محمدی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:72992379ناشر:نشر نی...

دانلود کتاب تفکر خلاق و حل خلاقانه مساله  خیریه بیگم حایری زاده 0

دانلود کتاب تفکر خلاق و حل خلاقانه مساله خیریه بیگم حایری زاده

دانلود رایگان تفکر خلاق و حل خلاقانه مساله نوشته خیریه بیگم حایری زاده سال 1381 ترجمه ردي‍ف‌:6700984ع‍ن‍وان‌: تفکر خلاق و حل خلاقانه مساله پ‍دي‍دآورن‍ده‌: خیریه بیگم حایری زاده س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1381ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:57844659ناشر: یسطرونمترجم:توضیحات:...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ