سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: کتاب دانشگاهی

دانلود کتاب 0

دانلود کتاب

دانلود رایگان نوشته سال 13 ترجمه ردي‍ف‌:6700884ع‍ن‍وان‌:پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:47024859ناشر: چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 13 توسط کتاب های مرتبط:سرعنوان هاي موضوعي فارسي نوشته سلطاني، پوري –...

دانلود کتاب توافقات ضد رقابت تجاری  محمدحسین وکیلی مقدم 0

دانلود کتاب توافقات ضد رقابت تجاری محمدحسین وکیلی مقدم

دانلود رایگان توافقات ضد رقابت تجاری نوشته محمدحسین وکیلی مقدم سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701224ع‍ن‍وان‌:توافقات ضد رقابت تجاری پ‍دي‍دآورن‍ده‌:محمدحسین وکیلی مقدم س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:83812179ناشر:کتاب همگان مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1389 توسط...

دانلود کتاب نابرابری اجتماعی 0

دانلود کتاب نابرابری اجتماعی

دانلود رایگان نابرابری اجتماعی نوشته سال 1373 ترجمه ردي‍ف‌:6700584ع‍ن‍وان‌:نابرابری اجتماعیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1373ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:14565459ناشر:تامین اجتماعیمترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1373 توسط کتاب های مرتبط:مباني بهداشت و کار در روستا نوشته و راهنماي برنامه...

دانلود کتاب دانش مدیریت ویژه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات 0

دانلود کتاب دانش مدیریت ویژه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

دانلود رایگان دانش مدیریت ویژه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات نوشته سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6701164ع‍ن‍وان‌:دانش مدیریت ویژه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:77320299ناشر:مدرسان شریف مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه...

دانلود کتاب  مجموعه مقالات اولین سمینار هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن جلد 1 0

دانلود کتاب مجموعه مقالات اولین سمینار هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن جلد 1

دانلود رایگان مجموعه مقالات اولین سمینار هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن جلد 1 نوشته سال 1379 ترجمه ردي‍ف‌:6701084ع‍ن‍وان‌: مجموعه مقالات اولین سمینار هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن جلد 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1379ن‍وع‌...

دانلود کتاب تحقیق در فهم بشر  جان لاک 0

دانلود کتاب تحقیق در فهم بشر جان لاک

دانلود رایگان تحقیق در فهم بشر نوشته جان لاک سال 1349 ترجمه دکتر رضازاده شفق ردي‍ف‌:6701254ع‍ن‍وان‌:تحقیق در فهم بشر پ‍دي‍دآورن‍ده‌:جان لاک س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1349ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:87058119ناشر:دهخدا مترجم:دکتر رضازاده شفق توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در...

دانلود کتاب  پیدایش نظریه جامعه شناختی جلد 2  جاناتان اچ.ترنر- ال. بیگی 0

دانلود کتاب پیدایش نظریه جامعه شناختی جلد 2 جاناتان اچ.ترنر- ال. بیگی

دانلود رایگان پیدایش نظریه جامعه شناختی جلد 2 نوشته جاناتان اچ.ترنر- ال. بیگی سال 1371 ترجمه حسن چاوشیان ردي‍ف‌:6700744ع‍ن‍وان‌: پیدایش نظریه جامعه شناختی جلد 2 پ‍دي‍دآورن‍ده‌:جاناتان اچ.ترنر- ال. بیگیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1371ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:31877139ناشر: شخص...

دانلود کتاب حقوق شهری و شهر سازی غلامرضا کامیار 0

دانلود کتاب حقوق شهری و شهر سازی غلامرضا کامیار

دانلود رایگان حقوق شهری و شهر سازی نوشته غلامرضا کامیار سال 1388 ترجمه مصطفی محقق داماد ردي‍ف‌:6700594ع‍ن‍وان‌:حقوق شهری و شهر سازیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:غلامرضا کامیارس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:15647439ناشر:هرمسمترجم:مصطفی محقق دامادتوضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1388...

دانلود کتاب جهانی سازی و مسائل آن جوزف استیگلیتز 0

دانلود کتاب جهانی سازی و مسائل آن جوزف استیگلیتز

دانلود رایگان جهانی سازی و مسائل آن نوشته جوزف استیگلیتز سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6700724ع‍ن‍وان‌:جهانی سازی و مسائل آنپ‍دي‍دآورن‍ده‌:جوزف استیگلیتزس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:29713179ناشر: نشر باز مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1387 توسط جوزف...

دانلود کتاب  ارغنون 15 0

دانلود کتاب ارغنون 15

دانلود رایگان ارغنون 15 نوشته سال 1378 ترجمه ردي‍ف‌:6701004ع‍ن‍وان‌: ارغنون 15پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1378ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:60008619ناشر:دانشگاه پیام نور مترجم:توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1378 توسط کتاب های مرتبط:گزارش نهائي طرح ارزيابي روشهاي مداخله به...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان