معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت مهندس امیر عرفانیان

دانلود رایگان استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت : جی مت نوشته مهندس امیر عرفانیان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701199ع‍ن‍وان‌:استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رش..

ادامه مطلب

دانلود کتاب مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه دکتر صادق خورشا

دانلود رایگان مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه نوشته دکتر صادق خورشا سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700862ع‍ن‍وان‌: مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه پ‍دي‍د..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاست و حکومت در اروپا دکتر احمد نقیب زاده

دانلود رایگان سیاست و حکومت در اروپا نوشته دکتر احمد نقیب زاده سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701020ع‍ن‍وان‌: سیاست و حکومت در اروپا پ‍دي‍دآورن‍ده‌: دکتر احمد نقیب زاده س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان – تاریخ سیاسی ساسانیان دکتر عبدالحسین زرین کوب و روزبه زرین کوب

دانلود رایگان تاریخ ایران باستان – تاریخ سیاسی ساسانیان نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب و روزبه زرین کوب سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701253ع‍ن‍وان‌:تاریخ ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب روشها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان

دانلود رایگان روشها و فنون تدریس نوشته منوچهر وکیلیان سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700959ع‍ن‍وان‌: روشها و فنون تدریس پ‍دي‍دآورن‍ده‌: منوچهر وکیلیان س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن..

ادامه مطلب

دانلود کتاب دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران مجری طرح دکتر ابراهیم موسی زاده

دانلود رایگان دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران نوشته مجری طرح دکتر ابراهیم موسی زاده سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700971ع‍ن‍وان‌: دادرسی اساسی در جمهوری..

ادامه مطلب

دانلود کتاب مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی رابرت اکل شای و ریچارد جی و …

دانلود رایگان مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی نوشته رابرت اکل شای و ریچارد جی و … سال 1390 ترجمه محمد قائد ردي‍ف‌:6700860ع‍ن‍وان‌: مقدمه ای بر ا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی جلد 1 مردیت گال – والتر بورگ و جویس گال

دانلود رایگان روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی جلد 1 نوشته مردیت گال – والتر بورگ و جویس گال سال 1390 ترجمه احمدرضا نصر و ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاستگذاری اقتصادی مدل . روش و فرایندها عباس مصلی نژاد

دانلود رایگان سیاستگذاری اقتصادی مدل . روش و فرایندها نوشته عباس مصلی نژاد سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6700917ع‍ن‍وان‌: سیاستگذاری اقتصادی مدل . روش و ف..

ادامه مطلب

دانلود کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی استیون سیدمن

دانلود رایگان کشاکش آرا در جامعه شناسی نوشته استیون سیدمن سال 1390 ترجمه هادی جلیلی ردي‍ف‌:6700845ع‍ن‍وان‌: کشاکش آرا در جامعه شناسی پ‍دي‍دآورن‍ده‌..

ادامه مطلب