معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب تاریخ فلسفه جلد 2 فردریک کاپلستون

دانلود رایگان تاریخ فلسفه جلد 2 نوشته فردریک کاپلستون سال 1387 ترجمه ابراهیم دادجو ردي‍ف‌:6700995ع‍ن‍وان‌: تاریخ فلسفه جلد 2پ‍دي‍دآورن‍ده‌: فردری..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی دکتر کوشا فر

دانلود رایگان اصول و مبانی تربیت بدنی نوشته دکتر کوشا فر سال 1381 ترجمه کمال پولادی ردي‍ف‌:6700617ع‍ن‍وان‌:اصول و مبانی تربیت بدنیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:دکتر کوشا فرس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1381ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان – تاریخ سیاسی ساسانیان دکتر عبدالحسین زرین کوب و روزبه زرین کوب

دانلود رایگان تاریخ ایران باستان – تاریخ سیاسی ساسانیان نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب و روزبه زرین کوب سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701253ع‍ن‍وان‌:تاریخ ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب دوره آثار فلوطین تاسوعات

دانلود رایگان دوره آثار فلوطین نوشته تاسوعات سال 1366 ترجمه ردي‍ف‌:6700736ع‍ن‍وان‌:دوره آثار فلوطینپ‍دي‍دآورن‍ده‌:تاسوعاتس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1366ن‍وع‌ م‍درک‌:کت..

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ جنون میشل فوکو

دانلود رایگان تاریخ جنون نوشته میشل فوکو سال 1388 ترجمه احمد موثقی ردي‍ف‌:6700708ع‍ن‍وان‌:تاریخ جنونپ‍دي‍دآورن‍ده‌:میشل فوکوس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب گفتار در..

ادامه مطلب

دانلود کتاب رفتار و روابط در سازمان و مدیریت سید محمد میر کمالی

دانلود رایگان رفتار و روابط در سازمان و مدیریت نوشته سید محمد میر کمالی سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6701025ع‍ن‍وان‌: رفتار و روابط در سازمان و مدیریت پ‍دي‍دآ..

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامعه های انسانی

دانلود رایگان جامعه های انسانی نوشته سال 1380 ترجمه ردي‍ف‌:6700582ع‍ن‍وان‌:جامعه های انسانیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1380ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اص‍ول‌ و ض‍واب‍ط ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

دانلود رایگان اص‍ول‌ و ض‍واب‍ط ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ نوشته سال 1391 ترجمه ردي‍ف‌:6700533ع‍ن‍وان‌:اص‍ول‌ و ض‍واب‍ط ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌پ‍دي‍دآو..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ک‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ آرش‌ ، ف‍ی‍روز

دانلود رایگان ف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ک‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ نوشته آرش‌ ، ف‍ی‍روز سال ،۱۳۹۱ . ترجمه رامین کرکچیان ردي‍ف‌:6700509ع‍ن‍وان‌:ف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ک‌ درس‍ن‍ام‍ه‌..

ادامه مطلب

دانلود کتاب چکیده آثار آنتنی گیدنز آنتنی گیدنز

دانلود رایگان چکیده آثار آنتنی گیدنز نوشته آنتنی گیدنز سال 1383 ترجمه حسن چاوشیان ردي‍ف‌:6700869ع‍ن‍وان‌: چکیده آثار آنتنی گیدنز پ‍دي‍دآورن‍ده‌:..

ادامه مطلب