معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود کتاب فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانلود رایگان فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی نوشته سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6700750ع‍ن‍وان‌:فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتا..

ادامه مطلب

دانلود کتاب روش تدریس پیشرفته راهکارهای عملی برای مدرسان و معلمان ویلبرت جی مک کی جی و ماریا سوینیکی

دانلود رایگان روش تدریس پیشرفته راهکارهای عملی برای مدرسان و معلمان نوشته ویلبرت جی مک کی جی و ماریا سوینیکی سال 1388 ترجمه محمدرضا کرامتی ردي‍ف‌..

ادامه مطلب

دانلود کتاب دفتر عقل و آیت عشق دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دانلود رایگان دفتر عقل و آیت عشق نوشته دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی سال 1383 ترجمه ردي‍ف‌:6700925ع‍ن‍وان‌: دفتر عقل و آیت عشق پ‍دي‍دآورن‍ده‌: دکتر..

ادامه مطلب

دانلود کتاب م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ۱ و ۲ م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍ت‍دی‍ن‌

دانلود رایگان م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ۱ و ۲ نوشته م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍ت‍دی‍ن‌ سال ،۱۳۸۸ ترجمه علی هاشمی گیلانی ردي‍ف‌:6700475ع‍ن‍وان‌:م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی..

ادامه مطلب

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی جلد اول کرنیگ-دیویسون-نیل-جانسون

دانلود رایگان آسیب شناسی روانی جلد اول نوشته کرنیگ-دیویسون-نیل-جانسون سال 1388 ترجمه هادی جلیلی ردي‍ف‌:6700738ع‍ن‍وان‌:آسیب شناسی روانی جلد اولپ‍دي‍..

ادامه مطلب

دانلود کتاب اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی سید احمد موثقی

دانلود رایگان اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی نوشته سید احمد موثقی سال 1387 ترجمه ردي‍ف‌:6701255ع‍ن‍وان‌:اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی پ‍دي‍د..

ادامه مطلب

دانلود کتاب حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص دکترحسین آقایی نیا

دانلود رایگان حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص نوشته دکترحسین آقایی نیا سال 13 ترجمه کمال پولادی ردي‍ف‌:6700593ع‍ن‍وان‌:حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص..

ادامه مطلب

دانلود کتاب چالش مدرنیته : جهان عرب در جستجوی اصالت لو آی . م . صفی

دانلود رایگان چالش مدرنیته : جهان عرب در جستجوی اصالت نوشته لو آی . م . صفی سال 1380 ترجمه احمد موثقی ردي‍ف‌:6701175ع‍ن‍وان‌:چالش مدرنیته : جهان عرب در ج..

ادامه مطلب

دانلود کتاب ارغنون 18

دانلود رایگان ارغنون 18 نوشته سال 1380 ترجمه ردي‍ف‌:6701021ع‍ن‍وان‌: ارغنون 18پ‍دي‍دآورن‍ده‌: س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1380ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگاهش‍م‍اره‌ م‍درک‌:6184798..

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاست شناسی مبانی علم سیاست سید عبدالعلی قوام

دانلود رایگان سیاست شناسی مبانی علم سیاست نوشته سید عبدالعلی قوام سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701118ع‍ن‍وان‌:سیاست شناسی مبانی علم سیاست پ‍دي‍دآورن‍ده‌:سید عبدالعلی قوام س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک..

ادامه مطلب