سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بایگانی‌ماهانه: دسامبر 2016

دانلود کتاب در آمدی بر اخلاق حرفه ای  احد فرامرز غراملکی 0

دانلود کتاب در آمدی بر اخلاق حرفه ای احد فرامرز غراملکی

دانلود رایگان در آمدی بر اخلاق حرفه ای نوشته احد فرامرز غراملکی سال 1390 ترجمه ردي‍ف‌:6701050ع‍ن‍وان‌: در آمدی بر اخلاق حرفه ای پ‍دي‍دآورن‍ده‌: احد فرامرز غراملکی س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1390ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:64985727ناشر:سپاهان مترجم:توضیحات: ليست کتاب...

دانلود کتاب مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزشی بهروز عبدلی 0

دانلود کتاب مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزشی بهروز عبدلی

دانلود رایگان مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزشی نوشته بهروز عبدلی سال 1386 ترجمه ردي‍ف‌:6700616ع‍ن‍وان‌:مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزشیپ‍دي‍دآورن‍ده‌:بهروز عبدلیس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های عملیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:18027795ناشر:تامین اجتماعیمترجم:توضیحات: ليست کتاب های عملی در...

دانلود کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ جهان پیوندهای فراسوی زمان و مکان جلد 3 راس ای دان و دوروتی ابراهامز و … 0

دانلود کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ جهان پیوندهای فراسوی زمان و مکان جلد 3 راس ای دان و دوروتی ابراهامز و …

دانلود رایگان تاریخ تمدن و فرهنگ جهان پیوندهای فراسوی زمان و مکان جلد 3 نوشته راس ای دان و دوروتی ابراهامز و … سال 1382 ترجمه عبدالحسین آذرنگ ردي‍ف‌:6701055ع‍ن‍وان‌: تاریخ تمدن و فرهنگ جهان...

دانلود کتاب ایرانیان باستان ماریو برو سیوس 0

دانلود کتاب ایرانیان باستان ماریو برو سیوس

دانلود رایگان ایرانیان باستان نوشته ماریو برو سیوس سال 1389 ترجمه مانی صالحی علامه ردي‍ف‌:6701196ع‍ن‍وان‌:ایرانیان باستان پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ماریو برو سیوس س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های عملیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:80782635ناشر:ثالث مترجم:مانی صالحی علامه توضیحات: ليست کتاب های عملی در...

دانلود کتاب درسهایی از داوریهای نفتی : ملی کردن و غرامت محمد علی موحد 0

دانلود کتاب درسهایی از داوریهای نفتی : ملی کردن و غرامت محمد علی موحد

دانلود رایگان درسهایی از داوریهای نفتی : ملی کردن و غرامت نوشته محمد علی موحد سال 1384 ترجمه ردي‍ف‌:6701207ع‍ن‍وان‌:درسهایی از داوریهای نفتی : ملی کردن و غرامت پ‍دي‍دآورن‍ده‌:محمد علی موحد س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1384ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های...

دانلود کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ MATLAB ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‌,Chapman، , .Stephen J 0

دانلود کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ MATLAB ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‌,Chapman، , .Stephen J

دانلود رایگان ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ MATLAB ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ نوشته چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‌,Chapman، , .Stephen J سال 1388 ترجمه ردي‍ف‌:6700485ع‍ن‍وان‌:ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ MATLAB ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌پ‍دي‍دآورن‍ده‌:چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‌,Chapman، , .Stephen Jس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاصش‍م‍اره‌ م‍درک‌:3853857ناشر:ویرایشمترجم:توضیحات: ليست کتاب های خاص...

دانلود کتاب دیپلماسی جلد 1 هنری کیسینجر 0

دانلود کتاب دیپلماسی جلد 1 هنری کیسینجر

دانلود رایگان دیپلماسی جلد 1 نوشته هنری کیسینجر سال 1387 ترجمه فاطمه سلطانی یکتا- رضا امینی ردي‍ف‌:6700799ع‍ن‍وان‌:دیپلماسی جلد 1پ‍دي‍دآورن‍ده‌:هنری کیسینجرس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1387ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:37828029ناشر: فرارا مترجم:فاطمه سلطانی یکتا- رضا امینیتوضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در...

دانلود کتاب صدی الحیات المرحله العالیه جلد 4 سید عدنان اشکوری و … 0

دانلود کتاب صدی الحیات المرحله العالیه جلد 4 سید عدنان اشکوری و …

دانلود رایگان صدی الحیات المرحله العالیه جلد 4 نوشته سید عدنان اشکوری و … سال 1389 ترجمه ردي‍ف‌:6701093ع‍ن‍وان‌: صدی الحیات المرحله العالیه جلد 4پ‍دي‍دآورن‍ده‌: سید عدنان اشکوری و …س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب درسیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:69638241ناشر:نشر علمی...

دانلود کتاب سالهای سگی  ماریو بارگاس یوسا 0

دانلود کتاب سالهای سگی ماریو بارگاس یوسا

دانلود رایگان سالهای سگی نوشته ماریو بارگاس یوسا سال 1386 ترجمه احمد گلشیری ردي‍ف‌:6700904ع‍ن‍وان‌: سالهای سگی پ‍دي‍دآورن‍ده‌: ماریو بارگاس یوسا س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1386ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:49188819ناشر: مکتبه مدبولی مترجم: احمد گلشیری توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی...

دانلود کتاب جامعه شناسی ماکس وبر ژولین فروند 0

دانلود کتاب جامعه شناسی ماکس وبر ژولین فروند

دانلود رایگان جامعه شناسی ماکس وبر نوشته ژولین فروند سال 1383 ترجمه عبدالحسین نیک گهر ردي‍ف‌:6700788ع‍ن‍وان‌:جامعه شناسی ماکس وبرپ‍دي‍دآورن‍ده‌:ژولین فروندس‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1383ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب گفتار درمانیش‍م‍اره‌ م‍درک‌:36637851ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات مترجم:عبدالحسین نیک گهرتوضیحات:...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان