معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ دانلود کتاب نشریه علمی و پژوهشی ادب عربی

دانلود رایگان نشریه علمی و پژوهشی ادب عربی نوشته سال 1392 ترجمه

ردي‍ف‌:6701269
ع‍ن‍وان‌:نشریه علمی و پژوهشی ادب عربی
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1392
ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:88681089
ناشر:دانشگاه تهران
مترجم:
توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1392 توسط
کتاب های مرتبط:کارگاه مشورتي راهبرد ارتباطي در خصوص پديده کودک آزاري- تهران اول و دوم شهريور ماه 1383 نوشته و بررسي تحولات اخير حقوق بشردوستانه بين المللي: مجموعه مقالات نخستين همنايش حقوق بشردوستانه بين المللي در دانشکده حقوق و علوم سيسي دانشگاه تهران نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog