معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ دانلود کتاب فرا روش بنیانهای فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری احمد محمدپور

دانلود رایگان فرا روش بنیانهای فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری نوشته احمد محمدپور سال 1389 ترجمه

ردي‍ف‌:6701089
ع‍ن‍وان‌: فرا روش بنیانهای فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری
پ‍دي‍دآورن‍ده‌: احمد محمدپور
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389
ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:69205449
ناشر:مکتبه المعارف البیروت
مترجم:
توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1389 توسط احمد محمدپور
کتاب های مرتبط:نظام پايش و ارزشيابي برنامه ادغام يافته تنظيم خانواده نوشته و شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي زنان در جمهوري اسلامي ايران نوشته بلادي موسوي، صدرالدين

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog