معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ دانلود کتاب حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نگار نباتی

دانلود رایگان حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر نوشته نگار نباتی سال 1389 ترجمه

ردي‍ف‌:6700769
ع‍ن‍وان‌:حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین الملی حقوق بشر
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:نگار نباتی
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389
ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:34582089
ناشر: نی
مترجم:
توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1389 توسط نگار نباتی
کتاب های مرتبط:ارتباط شناسي: ارتباطات انساني (ميان فردي، گروهي، جمعي) نوشته محسنيان راد، مهدي و آينده اي بهتر براي بهداشت مادر و کودک نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog