معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ دانلود کتاب جامعه شناسی معرفت و علم دیوید گلوور -استرابریج و توکل

دانلود رایگان جامعه شناسی معرفت و علم نوشته دیوید گلوور -استرابریج و توکل سال 1388 ترجمه بهیان -حاجی حیدری -محمدی …

ردي‍ف‌:6700859
ع‍ن‍وان‌: جامعه شناسی معرفت و علم
پ‍دي‍دآورن‍ده‌: دیوید گلوور -استرابریج و توکل
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1388
ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:44319909
ناشر: نی
مترجم: بهیان -حاجی حیدری -محمدی …
توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1388 توسط دیوید گلوور -استرابریج و توکل
کتاب های مرتبط:زنان مدير نوشته بوم هال، باربارا دال و از غذاي خود بهترين استفاده را بکنيد نوشته


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog