معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ دانلود کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS( ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

دانلود رایگان ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS( نوشته ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌ سال ،۱۳۸۸ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700469
ع‍ن‍وان‌:ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PASW( 19 SPSS(
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۸ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:2122689
ناشر:
مترجم:
توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه ،۱۳۸۸ . توسط ب‍ای‍زی‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌
کتاب های مرتبط:سياستها و رهنمودهاي کلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: پيوست شماره يک لايحه برنامه سوم نوشته و گزارش سالانه صداي يارا (تلفن فکري به کودکان و نوجوانان) از تير ماه 81 الي 82 نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog