معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ دانلود کتاب تامین اجتماعی در ایران و جهان جلد یک هرمز همایون پور

دانلود رایگان تامین اجتماعی در ایران و جهان جلد یک نوشته هرمز همایون پور سال 1385 ترجمه

ردي‍ف‌:6700739
ع‍ن‍وان‌:تامین اجتماعی در ایران و جهان جلد یک
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:هرمز همایون پور
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385
ن‍وع‌ م‍درک‌:ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:31336149
ناشر: سمت
مترجم:
توضیحات: ليست ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌ در نمایشگاه 1385 توسط هرمز همایون پور
کتاب های مرتبط:تاثير مداخله هاي شناختي در پردازش خودکار و تلاش بر دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير نوشته شهرامي، علي – رضا متقياني و ره آورد بهداشت (3 ) نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog