معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب گفتار درمانی دانلود کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد MBA) س‍ه‍راب‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۴۶ –

دانلود رایگان م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد MBA) نوشته س‍ه‍راب‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۴۶ – سال 1389 ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر

ردي‍ف‌:6700578
ع‍ن‍وان‌:م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد MBA)
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ه‍راب‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۴۶ –
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب گفتار درمانی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:13916271
ناشر:شرکت سهامی انتشار
مترجم:دکتر عبدالحسین نیک گهر
توضیحات: ليست کتاب گفتار درمانی در نمایشگاه 1389 توسط س‍ه‍راب‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۴۶ –
کتاب های مرتبط:برنامه توسعه مديريت مراقبتهاي اوليه بهداشتي: مراقبت از ابتلاء و مرگ (جزوه شماره 4 : براي يادگيرنده) نوشته و درسنامه پزشکي پيشگيري و اجتماعي: کليات خدمات بهداشتي : بخش دوم نوشته پارک ، جان اورت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog