معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های نمایشگاه دانلود کتاب واژگان مکتب فرانکفورد ایوکوسه و استفن آبه

دانلود رایگان واژگان مکتب فرانکفورد نوشته ایوکوسه و استفن آبه سال 1385 ترجمه افشین جهاندیده

ردي‍ف‌:6700891
ع‍ن‍وان‌: واژگان مکتب فرانکفورد
پ‍دي‍دآورن‍ده‌: ایوکوسه و استفن آبه
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1385
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگاه
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:47782245
ناشر: امیر کبیر
مترجم: افشین جهاندیده
توضیحات: ليست کتاب های نمایشگاه در نمایشگاه 1385 توسط ایوکوسه و استفن آبه
کتاب های مرتبط:آمار گيري جاري جمعيت 1373 ، راهنماي مامور آمار گيري نوشته و مجموعه مقالاتي در زمينه معلوليت و آموزش تلفيقي نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog