معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های نمایشگاه دانلود کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ن‍ظارت‍ی‌، ح‍ف‍اظت‍ی‌ و ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‌ت‍ب‍ار، ش‍ه‍رام‌، -۱۳۶۰

دانلود رایگان م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ن‍ظارت‍ی‌، ح‍ف‍اظت‍ی‌ و ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ نوشته ش‍ع‍ب‍ان‌ت‍ب‍ار، ش‍ه‍رام‌، -۱۳۶۰ سال 1389 ترجمه

ردي‍ف‌:6700581
ع‍ن‍وان‌:م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ن‍ظارت‍ی‌، ح‍ف‍اظت‍ی‌ و ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ش‍ع‍ب‍ان‌ت‍ب‍ار، ش‍ه‍رام‌، -۱۳۶۰
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگاه
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:14240865
ناشر:جهاد دانشگاهی
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های نمایشگاه در نمایشگاه 1389 توسط ش‍ع‍ب‍ان‌ت‍ب‍ار، ش‍ه‍رام‌، -۱۳۶۰
کتاب های مرتبط:برنامه توسعه مديريت مراقبتهاي اوليه بهداشتي: ارزيابي نيازهاي بهداشتي جامعه و پوشش (جزوه شماره 2: براي يادگيرنده) نوشته و سيماي مرگ و مير در هجده استان کشور سال 1380 نوشته نقوي ، محسن


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog