معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های نمایشگاه دانلود کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ Windows sharepoint services در طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ورت‍ال‌ ب‍اق‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۰ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌.

دانلود رایگان م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ Windows sharepoint services در طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ورت‍ال‌ نوشته ب‍اق‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۰ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌. سال ،۱۳۸۶ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700461
ع‍ن‍وان‌:م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ Windows sharepoint services در طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ورت‍ال‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍اق‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۰ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌.
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۶ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگاه
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:1257105
ناشر:نشرمعاصر
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های نمایشگاه در نمایشگاه ،۱۳۸۶ . توسط ب‍اق‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۰ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌.
کتاب های مرتبط:گزارش نهايي کارگاه مشورتي سازمانهاي غيردولتي ايران نوشته و نقش بازي در ايجاد خلاقيت و پرورش کودکان نوشته رياحي, ابوالقاسم

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog