معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های نمایشگاه دانلود کتاب طراح‍ی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زار ArchiCAD13 دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲ –

دانلود رایگان طراح‍ی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زار ArchiCAD13 نوشته دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲ – سال 1389 ترجمه

ردي‍ف‌:6700491
ع‍ن‍وان‌:طراح‍ی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زار ArchiCAD13
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲ –
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگاه
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:4503045
ناشر:سمت
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های نمایشگاه در نمایشگاه 1389 توسط دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲ –
کتاب های مرتبط:حقوق کودک نوشته عبادي، شيرين و ارزيابي عملکرد سه ساله مرکز اطلاع رساني زنان و کودکان (سراي دانش) نوشته


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog