معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های نمایشگاه دانلود کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( م‍دل‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌) رض‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌

دانلود رایگان س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( م‍دل‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌) نوشته رض‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌ سال ،۱۳۸۸ . ترجمه محمد جعفر پوینده

ردي‍ف‌:6700551
ع‍ن‍وان‌:س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( م‍دل‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌)
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:رض‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۸ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نمایشگاه
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:10994925
ناشر:تامین اجتماعی
مترجم:محمد جعفر پوینده
توضیحات: ليست کتاب های نمایشگاه در نمایشگاه ،۱۳۸۸ . توسط رض‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌
کتاب های مرتبط:برنامه گسترش ايمنسازي: دستورالعمل براي راهنماي بررسي پوشش برنامه گسترش ايمنسازي (جزوه 10 ) نوشته و بررسي عوامل موثردر بازگشت مجدد زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي به مراکز باز پروري سازمان بهزيستي نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog