معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

دانلود رایگان نوشته سال 13 ترجمه

ردي‍ف‌:6701192
ع‍ن‍وان‌:
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:13
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نایاب
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:80349843
ناشر:
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های نایاب در نمایشگاه 13 توسط
کتاب های مرتبط: مجموعه پمفلتهاي آموزشي در برابر آينده نوشته و جمع بندي بازيافته هاي مطالعه موردي بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي زن روستايي و نقش کارشناسان زن (معلم زن، آموزشيار نهضت زن، بهورزان) در توسعه ي روستايي در استان مازنداران نوشته


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog