معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های نایاب دانلود کتاب ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌” راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌” خ‍راس‍ان‍ی‌ ، اب‍اص‍ل‍ت‌

دانلود رایگان ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌” راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌” نوشته خ‍راس‍ان‍ی‌ ، اب‍اص‍ل‍ت‌ سال ،۱۳۹۱ . ترجمه حسن مرتضوی

ردي‍ف‌:6700542
ع‍ن‍وان‌:ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌” راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌”
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:خ‍راس‍ان‍ی‌ ، اب‍اص‍ل‍ت‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۱ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های نایاب
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:10021143
ناشر:آگاه
مترجم:حسن مرتضوی
توضیحات: ليست کتاب های نایاب در نمایشگاه ،۱۳۹۱ . توسط خ‍راس‍ان‍ی‌ ، اب‍اص‍ل‍ت‌
کتاب های مرتبط:راهنماي آموزشي درباره سازمان ملل متحد: براي دانش آموزان دوره دبيرستان نوشته و حقوق بين الملل ناظر بر نحوه هدايت مخاصمات: مجموعه کنوانسيونهاي لاهه و برخي اسناد بين المللي ديگر نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog