معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های لاتین دانلود کتاب روی‍ک‍ردی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌: راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اج‍رای‌ م‍دل‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ROI)( خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌، ۱۳۵۳ –

دانلود رایگان روی‍ک‍ردی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌: راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اج‍رای‌ م‍دل‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ROI)( نوشته خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌، ۱۳۵۳ – سال 1391 ترجمه

ردي‍ف‌:6700577
ع‍ن‍وان‌:روی‍ک‍ردی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌: راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اج‍رای‌ م‍دل‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ROI)(
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌، ۱۳۵۳ –
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های لاتین
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:13808073
ناشر:افکار
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های لاتین در نمایشگاه 1391 توسط خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌، ۱۳۵۳ –
کتاب های مرتبط:برنامه توسعه مديريت مراقبتهاي اوليه بهداشتي: تحليل هزينه در مراقبتهاي اوليه بهداشتي نوشته و تغذيه و بهداشت عمومي: از ديدگاه اپيدميولوژي و سياست هاي پيشگيري نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog