معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های عملی دانلود کتاب ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ب‍ا ت‍و ش‍روع‌ م‍ی‌ش‍ود س‍ک‍م‍ن‌ ، م‍وم‍ی‍ن‌

دانلود رایگان ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ب‍ا ت‍و ش‍روع‌ م‍ی‌ش‍ود نوشته س‍ک‍م‍ن‌ ، م‍وم‍ی‍ن‌ سال ،۱۳۹۱ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700516
ع‍ن‍وان‌:ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز ب‍ا ت‍و ش‍روع‌ م‍ی‌ش‍ود
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:س‍ک‍م‍ن‌ ، م‍وم‍ی‍ن‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۱ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های عملی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:7207995
ناشر:وزارت فرهنگ
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های عملی در نمایشگاه ،۱۳۹۱ . توسط س‍ک‍م‍ن‌ ، م‍وم‍ی‍ن‌
کتاب های مرتبط: برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان نوشته کول، ونيتا و بررسي دانش , نگرش و عملکرد مربيان مهد کودک زندانها درباره رشد رواني – اجتماعي کودکان زنداني شده با مادرانشان نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog