معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های عملی دانلود کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ :م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اطلاع‍ات‌ رادی‍ن‍گ‌ ، آل‍ن‌

دانلود رایگان م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ :م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اطلاع‍ات‌ نوشته رادی‍ن‍گ‌ ، آل‍ن‌ سال ،۱۳۸۸ . ترجمه محمود محتد

ردي‍ف‌:6700556
ع‍ن‍وان‌:م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ :م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اطلاع‍ات‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:رادی‍ن‍گ‌ ، آل‍ن‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۸ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های عملی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:11535915
ناشر:نی
مترجم:محمود محتد
توضیحات: ليست کتاب های عملی در نمایشگاه ،۱۳۸۸ . توسط رادی‍ن‍گ‌ ، آل‍ن‌
کتاب های مرتبط:برنامه گسترش ايمنسازي: فرصتهاي از دست رفته را مشخص کنيد (جزوه 7 ) نوشته و آموزش مهارتهاي زندگي به کمک بازي نوشته هاناوالت اسلوبيگ, جودي آن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog