معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های عملی دانلود کتاب لاغ‍ری‌ و رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‌ ه‍ب‍م‍ان‌ ک‍وزاری‍س‌ ، آن‍ی‍ت‍ا

دانلود رایگان لاغ‍ری‌ و رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‌ نوشته ه‍ب‍م‍ان‌ ک‍وزاری‍س‌ ، آن‍ی‍ت‍ا سال ،۱۳۸۴ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700526
ع‍ن‍وان‌:لاغ‍ری‌ و رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ه‍ب‍م‍ان‌ ک‍وزاری‍س‌ ، آن‍ی‍ت‍ا
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۴ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های عملی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:8289975
ناشر:تامین اجتماعی
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های عملی در نمایشگاه ،۱۳۸۴ . توسط ه‍ب‍م‍ان‌ ک‍وزاری‍س‌ ، آن‍ی‍ت‍ا
کتاب های مرتبط:آئين نامه اجرايي مدارس نوشته و بناي مشارکت براي تحقق حقوق کودکان و نوجوانان نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog