معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های عملی دانلود کتاب طراح‍ی‌ اس‍پ‍ری‍ن‍ک‍ل‍ره‍ا ب‍روم‍ن‌، م‍ارک‌

دانلود رایگان طراح‍ی‌ اس‍پ‍ری‍ن‍ک‍ل‍ره‍ا نوشته ب‍روم‍ن‌، م‍ارک‌ سال ،۱۳۹۱ . ترجمه مسعود خاتمی

ردي‍ف‌:6700476
ع‍ن‍وان‌:طراح‍ی‌ اس‍پ‍ری‍ن‍ک‍ل‍ره‍ا
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍روم‍ن‌، م‍ارک‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۱ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های عملی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:2880075
ناشر:
مترجم:مسعود خاتمی
توضیحات: ليست کتاب های عملی در نمایشگاه ،۱۳۹۱ . توسط ب‍روم‍ن‌، م‍ارک‌
کتاب های مرتبط:مجموعه مقالات گردهمائي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي ، 29 تا 31 ارديبهشت 75 نوشته و بررسي مقايسه اي وضعيت کودکان در شهر تهران و حاشيه آن: گزارش سوم – تفاوت وضعيت آموزشي و اشتغال کودکان در شهر تهران و پيرامون آن نوشته حاتم، اعظم – مهرداد جواهري پور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog