معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های عملی دانلود کتاب ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌،م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ و ک‍ارب‍رد راج‍اس‍ک‍اران‌، س‍ان‍گ‍و ت‍ه‍وار,1

دانلود رایگان ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌،م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ و ک‍ارب‍رد نوشته راج‍اس‍ک‍اران‌، س‍ان‍گ‍و ت‍ه‍وار,1 سال 1391 ترجمه

ردي‍ف‌:6700486
ع‍ن‍وان‌:ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌،م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ و ک‍ارب‍رد
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:راج‍اس‍ک‍اران‌، س‍ان‍گ‍و ت‍ه‍وار,1
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های عملی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:3962055
ناشر:میزان
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های عملی در نمایشگاه 1391 توسط راج‍اس‍ک‍اران‌، س‍ان‍گ‍و ت‍ه‍وار,1
کتاب های مرتبط:حقوق من : برگرفته از پيمان جهاني حقوق کودک، براي گروه سني 5 – 8 سال نوشته و پروژه ارائه خدمات بهداشتي اوليه براي ايرانيان و مهاجران افغان در ايران: بررسي شاخص هاي بهداشتي : مرحله اول (قبل از ارائه خدمات بهداشتي اوليه) نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog