معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های خاص دانلود کتاب ۱۰۱[ ص‍د و ی‍ک‌ ]روش‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( )Net Marketing ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌

دانلود رایگان ۱۰۱[ ص‍د و ی‍ک‌ ]روش‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( )Net Marketing نوشته ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌ سال ،۱۳۸۳ . ترجمه دکتر احمد به پژوه

ردي‍ف‌:6700465
ع‍ن‍وان‌:۱۰۱[ ص‍د و ی‍ک‌ ]روش‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( )Net Marketing
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۳ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاص
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:1689897
ناشر:پوران پژوهش
مترجم:دکتر احمد به پژوه
توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه ،۱۳۸۳ . توسط ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
کتاب های مرتبط:ترجمه مطالب منتخب و خلاصه اي از گزارش وضعيت کودکان جهان 1996 نوشته و نهضت جهاني اشتغال جوانان نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog