معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های خاص دانلود کتاب طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار AutoCAD MEP ب‍ارف‍روش‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۰ –

دانلود رایگان طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار AutoCAD MEP نوشته ب‍ارف‍روش‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۰ – سال 1391 ترجمه

ردي‍ف‌:6700495
ع‍ن‍وان‌:طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار AutoCAD MEP
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍ارف‍روش‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۰ –
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاص
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:4935837
ناشر:سنجش تکمیلی
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1391 توسط ب‍ارف‍روش‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۰ –
کتاب های مرتبط:اولويتهاي يونيسف براي کودکان و نوجوانان 2002 – 2005 نوشته و گزارش ارزشيابي از اجراي طرح آزمايشي آموزش فراگير در دو استان اصفهان و گيلان سال تحصيلي 80 – 81 نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog