معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های خاص دانلود کتاب ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌

دانلود رایگان ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ نوشته پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌ سال ، ۱۳۹۰ . ترجمه عباس مخبر

ردي‍ف‌:6700545
ع‍ن‍وان‌:ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:، ۱۳۹۰ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاص
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:10345737
ناشر:آگاه
مترجم:عباس مخبر
توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه ، ۱۳۹۰ . توسط پ‍ون‍ت‍، ت‍ون‍ی‌
کتاب های مرتبط:بهسازي کيفيت آموزش ابتدايي در کشورهاي در حال گذر نوشته کومينگز، ويليام ک. – فرانک پي دال و به دستور پدر گرينويچ نوشته مهدوي اصل, ناهيد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog