معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های خاص دانلود کتاب دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ورزش‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ ب‍ی‍ش‍ل‌ ، پ‍ل‌

دانلود رایگان دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ورزش‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ نوشته ب‍ی‍ش‍ل‌ ، پ‍ل‌ سال ،۱۳۹۰ . ترجمه کمال پولادی

ردي‍ف‌:6700535
ع‍ن‍وان‌:دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ورزش‌ و ت‍م‍ری‍ن‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ب‍ی‍ش‍ل‌ ، پ‍ل‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۰ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاص
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:9263757
ناشر:میزان
مترجم:کمال پولادی
توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه ،۱۳۹۰ . توسط ب‍ی‍ش‍ل‌ ، پ‍ل‌
کتاب های مرتبط:در جستجوي آموزشگاهي براي سده بيست و يکم: آموزشگاههاي نوين کلمبيا (آمونو) رهياب آينده نوشته شي فل باين ، ارنستو و سازمان پزشکان بدون مرز در ايران: گزارش فعاليتهاي سه ماهه پروژه مشهد – پروژه سيستان و بلوچستان – پروژه بم نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog