معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب های خاص دانلود کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ جهان پیوندهای فراسوی زمان و مکان جلد 1 راس ای دان و دوروتی ابراهامز و …

دانلود رایگان تاریخ تمدن و فرهنگ جهان پیوندهای فراسوی زمان و مکان جلد 1 نوشته راس ای دان و دوروتی ابراهامز و … سال 1382 ترجمه عبدالحسین آذرنگ

ردي‍ف‌:6701045
ع‍ن‍وان‌: تاریخ تمدن و فرهنگ جهان پیوندهای فراسوی زمان و مکان جلد 1
پ‍دي‍دآورن‍ده‌: راس ای دان و دوروتی ابراهامز و …
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1382
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب های خاص
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:64444737
ناشر:شرکت سهامی انتشار
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
توضیحات: ليست کتاب های خاص در نمایشگاه 1382 توسط راس ای دان و دوروتی ابراهامز و …
کتاب های مرتبط:گزارش کارگاه آموزشي بررسي مديريت زنان در سازمانهاي غير دولتي 26 و 27 آذرماه 74 نوشته و آمار نيروي انساني شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي وابسته در سال 1375 نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog