معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب علمی دانلود کتاب فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانلود رایگان فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی نوشته سال 1389 ترجمه

ردي‍ف‌:6700750
ع‍ن‍وان‌:فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1389
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:32526327
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب علمی در نمایشگاه 1389 توسط
کتاب های مرتبط:آموزش خود کنترلي رفتار به دانش آموزان نوشته ورکمن، ادوارد – آلن ام کاتز و مهارتهاي سرپرستي: مشارکت جامعه نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog