معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب علمی دانلود کتاب زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌” :)م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌” ون‍وس‌، داور، -۱۳۲۶

دانلود رایگان زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌” :)م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌” نوشته ون‍وس‌، داور، -۱۳۲۶ سال ،۱۳۷۸ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700550
ع‍ن‍وان‌:زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌( پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌” :)م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌”
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ون‍وس‌، داور، -۱۳۲۶
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۷۸ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب علمی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:10886727
ناشر:تامین اجتماعی
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب علمی در نمایشگاه ،۱۳۷۸ . توسط ون‍وس‌، داور، -۱۳۲۶
کتاب های مرتبط:برنامه گسترش ايمنسازي: پوشش ايمنسازي را افزايش دهيد (جزوه 2) نوشته و گزارش سفر مطالعاتي و بازديد از مراکز کودکان خياباني هند نوشته موسوي چلک, حسن


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog