معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب درسی دانلود کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ چ‍رخ‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌( در م‍ق‍ی‍اس‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌) خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا

دانلود رایگان م‍دی‍ری‍ت‌ چ‍رخ‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌( در م‍ق‍ی‍اس‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌) نوشته خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا سال ،۱۳۹۱ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700513
ع‍ن‍وان‌:م‍دی‍ری‍ت‌ چ‍رخ‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌( در م‍ق‍ی‍اس‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌)
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۱ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب درسی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:6883401
ناشر:سمت
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب درسی در نمایشگاه ،۱۳۹۱ . توسط خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
کتاب های مرتبط:کوچ ما، گله ما نوشته و بررسي کيفي علل عدم شروع بموقع غذاي کمکي و نحوه پخت و ارائه آن به کودک زير يکسال نوشته


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog