معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب درسی دانلود کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ ب‍ا پ‍ری‍م‍اورا Primavera P6 Professional R8.1)( اح‍م‍دی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ی‌

دانلود رایگان م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ ب‍ا پ‍ری‍م‍اورا Primavera P6 Professional R8.1)( نوشته اح‍م‍دی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ی‌ سال 1391 ترجمه

ردي‍ف‌:6700473
ع‍ن‍وان‌:م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ ب‍ا پ‍ری‍م‍اورا Primavera P6 Professional R8.1)(
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:اح‍م‍دی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ی‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب درسی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:2555481
ناشر:
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب درسی در نمایشگاه 1391 توسط اح‍م‍دی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ی‌
کتاب های مرتبط:قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1374 – 1378 : مصوب 20 / 9/ 73 مجلس شوراي اسلامي نوشته و بررسي خصوصيات زيستي، رواني و اجتماعي کودکان خياباني ايران نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog