معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب درسی دانلود کتاب آم‍وزش‌ ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ در ۴۲ س‍اع‍ت‌ رض‍ائ‍ی‌ ، ف‍ری‍دون‌

دانلود رایگان آم‍وزش‌ ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ در ۴۲ س‍اع‍ت‌ نوشته رض‍ائ‍ی‌ ، ف‍ری‍دون‌ سال ،۱۳۸۷ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700503
ع‍ن‍وان‌:آم‍وزش‌ ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ در ۴۲ س‍اع‍ت‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:رض‍ائ‍ی‌ ، ف‍ری‍دون‌
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۸۷ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب درسی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:5801421
ناشر:آگاه
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب درسی در نمایشگاه ،۱۳۸۷ . توسط رض‍ائ‍ی‌ ، ف‍ری‍دون‌
کتاب های مرتبط:تولد يک پروانه نوشته اميريان، داوود و گزارش نهايي طرح تحقيقاتي تعيين الگوي مداخله مناسب براي کاهش سوء تغذيه انرژي پروتئين در کودکان مناطق روستايي شهرستانهاي بردسير, برازجان, ايلام نوشته شيخ الاسلام, ربابه – زهرا عبداللهي – مينا مينايي

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog