معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب دانشگاهی دانلود کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در Matlab&Simulink ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍ر

دانلود رایگان م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در Matlab&Simulink نوشته ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍ر سال 1391 ترجمه

ردي‍ف‌:6700474
ع‍ن‍وان‌:م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در Matlab&Simulink
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍ر
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:1391
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:2663679
ناشر:
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه 1391 توسط ف‍رن‍ان‍دز،د ک‍ان‍ی‍ت‍ه‌ ،خ‍اوی‍ر
کتاب های مرتبط:مجموعه مباحث و مقالات اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه کشور نوشته و گزارش طرح تحقيقاتي بررسي موارد کودک آزاري جهاني در مراجعين به سه درمانگاه و مرکز اورژانس اختصاصي اطفال در شهر تهران نوشته باقري يزدي، عباس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog