معرفی و دانلود رایگان کتاب های فارسی

دانلود کتاب های فارسی – کتاب های ترجمه شده رایگان – انواع کتاب های نایاب ایرانی

گت بلاگز کتاب دانشگاهی دانلود کتاب ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ای‍ل‌ ج‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا

دانلود رایگان ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ای‍ل‌ ج‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ نوشته خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا سال ،۱۳۹۱ . ترجمه

ردي‍ف‌:6700514
ع‍ن‍وان‌:ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ای‍ل‌ ج‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍دي‍دآورن‍ده‌:خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار:،۱۳۹۱ .
ن‍وع‌ م‍درک‌:کتاب دانشگاهی
ش‍م‍اره‌ م‍درک‌:6991599
ناشر:سمت
مترجم:
توضیحات: ليست کتاب دانشگاهی در نمایشگاه ،۱۳۹۱ . توسط خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
کتاب های مرتبط:اگر نهالهاي کوچک بزرگ شوند نوشته و روند تغييرات شاخصهاي تن سنجي در کودکان زير دو سال شهرستان زابل نوشته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog